top of page

6 tips voor jouw Algemene Voorwaarden

1. Wees streng Hanteer redelijk strenge Algemene Voorwaarden. Je mag er namelijk altijd in het voordeel van de klant van afwijken. Zo voorkom je dat je heel coulant naar je klant bent en er zelf financieel bij in schiet;

2. Ter hand stellen Zorg dat je de Algemene Voorwaarden voor het sluiten van de overeenkomst aan de klant toestuurt (ter hand stellen). Hoewel AV niet wettelijk verplicht zijn, is ter hand stellen een vereist wanneer je hen rechtsgeldig wilt kunnen inroepen;

3. Annulering

Neem duidelijke voorwaarden op over annuleren en daarbij behorende annuleringsvergoeding en verwijs hierbij ook naar Corona en van kracht zijnde overheidsmaatregelen;

4. Overmacht Zorg dat je duidelijk vermeldt welke situaties onder overmacht vallen. Om een beroep op overmacht te kunnen doen, moet wel duidelijk blijken welke situaties onder overmacht vallen.

5. Herroepingsrecht

Vermeld of, wanneer en hoe de klant het wettelijke herroepingsrecht kan inroepen. Ook kan het zijn dat jouw product onder een van de uitzonderingsgevallen valt waardoor het herroepingsrecht niet geldt.

6. Intellectueel Eigendom Bescherm je werk en regel je intellectuele eigendomsrechten. Beschrijf ook meteen welke acties worden aangemerkt als een inbreuk op jouw rechten en hoe jij daarmee omgaat.Roepen bovenstaande tips alleen maar meer vragen bij je op? Of wil je weten of jouw Algemene Voorwaarden in orde zijn? Boek hier onze kosteloze check-up!

Comments


Hulp nodig?

bottom of page