top of page

Webshopeigenaren opgelet! Wat weet jij van het herroepingsrecht?

Tegenwoordig vindt koop op afstand (via internet, telefoon) steeds vaker plaats. Het kan zijn dat de aankoop niet aan de verwachtingen van de consument voldoet en dat de consument af wilt zien van de koop; de koop wil herroepen. Wat regel je dan en waar moet je als webshop-owner op letten? Wat houdt het herroepingsrecht in? Een consument kan zich beroepen op het zogenoemde wettelijke herroepingsrecht. Dit recht houdt in dat een consument binnen de bedenktijd (zie hieronder) kan afzien van de koop zonder hiervoor een geldige reden op te geven. Het is dus niet hetzelfde als annuleren. Annuleren van een koop vindt plaats voordat een product is verzonden. Herroeping daarentegen kan pas worden ingeroepen wanneer het product is ontvangen.


Uitzonderingen Het recht zou het recht niet zijn als er niet ontelbaar uitzonderingen zijn. Zo ook op het herroepingsrecht. Er is een aantal producten waar een uitzondering voor geldt zodat geen beroep kan worden gedaan op het herroepingsrecht. Benieuwd naar deze uitzonderingen? Bekijk dan ook de blog over de uitzonderingen in het herroepingsrecht. Herroepingstermijn ('bedenktijd') De bedenktijd is de termijn waarbinnen een consument af kan zien van de koop. De consument heeft minimaal 14 dagen de tijd om dit te doen.Deze termijn start op eerstvolgende dag na de dag waarop de consument het product heeft ontvangen. Goed om in gedachten te houden: wanneer je als webshophouder geen rekening houdt met het stellen van een termijn en/of de consument überhaupt niet inlicht over het retourrecht, kan het zomaar zo kan zijn dat het herroepingstermijn tot maximaal 12 maanden kan worden verlengd. Niet zo’n fijn idee als dit ook beperkt kan én mag worden tot slechts 14 dagen! Informatieplicht Het is daarnaast belangrijk dat je als webshopeigenaar de consument informeert over een aantal andere zaken. Bijvoorbeeld de retourprocedure en wie de kosten voor retourzending draagt. Om ervoor te zorgen dat je als webshopeigenaar voldoet aan deze informatieplicht, kun je een verwijzing maken naar de veelgestelde vragen (FAQ). Op deze pagina kun je onder andere informatie over de herroepingstermijn en de mogelijke kosten voor retour vermelden. Voor consumenten is deze pagina van belang omdat ze zo snel en gemakkelijk een antwoord op hun vragen kunnen vinden. Kosten voor retouren Bang voor extra kosten? Niet nodig! De kosten voor het retourneren mogen worden doorberekend aan de consument. Houd er wel rekening mee dat je de consument hierover voorafgaand informeert, anders komen de kosten alsnog voor eigen rekening (waar je dus precies niet op zit te wachten). Om dit te voorkomen is het van belang dat je als webshopeigenaar rekening houdt met de informatieplicht die op jou rust. Conclusie Naast dat het handig is dat je als webshopeigenaar op de hoogte bent van het bestaan van herroepingsrecht en de uitzonderingen hierop, is het eveneens van belang dat de consument ervan op de hoogte is hoe jij dit binnen jouw webshop regelt. Het moet duidelijk zijn welke retourprocedure jij hanteert zodat een consument weet wat zijn/haar rechten en plichten zijn. Een gemakkelijke manier om dit te doen is door een verwijzing op de website naar de retourprocedure te maken. Zo zorg je ervoor dat de consument in de gelegenheid wordt gesteld om kennis te nemen van het herroepingsrecht en daarnaast ook de herroepingstermijn en de mogelijke kosten die aan het retourneren van producten verbonden zitten. Easy peasy of toch niet? Als je vragen hebt of jouw webshop wilt bespreken, neem dan vooral contact met ons op via 020 2157 465 of boek Online Advies hieronder.


Comments


Hulp nodig?

bottom of page