top of page

Welke drone-regels gelden er voor videografen?

Een bruiloft of een andere speciale gelegenheid op een prachtige manier vastleggen. Steeds meer videografen maken hierbij gebruik van een drone. Maar vliegen met een drone brengt gevaren met zich mee. En hoe groter het risico, hoe hoger de eisen zijn die aan de drone, piloot en eigenaar gesteld worden. Nederland zou Nederland niet zijn als hier geen regels voor waren 😉

Nieuwe regels + overgangsbepaling

Met ingang van 31 december 2020 zijn de nieuwe droneregels in werking getreden. Sindsdien wordt er geen verschil meer gemaakt tussen recreatieve en commerciële dronevluchten. Ook gelden de nieuwe regels vanaf dat moment voor alle EU-landen. Heb jij een ROC of ROC-light vergunning op grond van de oude wetgeving? Dan viel jij tot eind 2021 onder de overgangsbepaling. Maar vanaf 2022 vervalt deze overgangsbepaling. Vanaf 1 januari 2022 zijn de nieuwe regels dus ook op jou van toepassing. Ben jij hier al op voorbereid?

Welke regels gelden voor mij?

Het type drone dat je gebruikt, het gebruikersdoel en het risico tijdens de vlucht bepalen welke regels voor jou gelden. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is de toezichthouder van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Op de site van ILT kun je nagaan aan welke voorwaarden jij moet voldoen.

Jouw zaken op orde

Ben of ga jij als professioneel videograaf aan de slag? Wij hebben een kort overzicht gemaakt van alle zaken waar je in ieder geval rekening mee wilt houden:

- Het aanvragen van een vliegbewijs*

- Het aanvragen van een exploitantnummer bij RWD **

- Checken of je vergunningsplichtig bent bij ILT

- Checken of je drone technisch in orde is en beschikt over het juiste keurmerk

- Omzetten van een ROC of ROC-light vergunning naar een vergunning OPEN of SPECIFIEK

- Afsluiten van een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering

- No­-Fly Zones in Nederland (en eventueel het buitenland)


Heb je het lezen nog vragen? Of wil je even met ons sparren? Neem vooral contact met ons op via 020 2157 465.


* Bij een drone zwaarder dan 250 gram ** Als je eigenaar bent van een drone zwaarder dan 250 gram óf een drone lichter dan 250 gram die over een camera beschikt


Comments


Hulp nodig?

bottom of page