top of page

Beding van delcredere

Delcredere is een beding waarbij een tussenpersoon (bijvoorbeeld handelsagent) instaat voor de kredietwaardigheid van de persoon met wie een contract gesloten is voor rekening van de opdrachtgever (Principaal). Dit wordt geregeld in de Agentuurovereenkomst en staat in artikel 7:429 BW.Σχόλια


Hulp nodig?

bottom of page