top of page

De wanbetaler; hoe pak je die aan?

Het kan natuurlijk een keer voorkomen dat een klant of opdrachtgever aan wie je een dienst hebt geleverd een factuur vergeet te betalen. In zo’n geval is er niet meteen sprake van een wanbetaler en hoef je ook niet direct een incassobureau op deze klant of opdrachtgever af te sturen. Als ondernemer houd je echter het risico dat betaling van een opdracht uitblijft. In deze blog zullen daarom kort de mogelijkheden worden opgesomd die jij als ondernemer hebt in het geval een factuur niet wordt voldaan.

Voorkomen is beter dan genezen Wij van The Legal Project houdenvooral van de “conflicten voorkomen is beter dan conflicten genezen”-aanpak. Wat kun je zelf praktisch doen om te voorkomen dat een klant te laat betaalt en dus dat je achteraf een incassobureau in moet schakelen?

  1. Hanteer een betaaltermijn en -datum Klinkt logisch, maar vaak wordt hier niet als eerste aan gedacht. Door het instellen van een betalingstermijn is het voor de wederpartij meteen duidelijk binnen welk termijn een factuur betaald moet zijn. Wees duidelijk en baken deze termijn goed af. Geef op de factuur specifiek aan wat de uiterste betaaldatum is om de betaling te voldoen. Hoe specifieker je bent, hoe groter de kans dat de klant of opdrachtgever op tijd betaalt. Een extra tip: vermeld niet ‘betaal binnen 30 dagen’ op de factuur aangezien dit tot onduidelijkheid kan leiden.

  2. Consistentie Zorg dat de betaaltermijn duidelijk vermeld wordt op jouw factuur, maar ook in jouw algemene voorwaarden en vooral op de offerte. Adviseer je klant bijvoorbeeld om de datum in zijn/haar agenda te schrijven.

  3. Wettelijke betalingstermijn Als ondernemer mag je de betalingstermijn voor consumenten zelf bepalen. In Nederland wordt over het algemeen een betalingstermijn van 30 dagen gehanteerd. Het is daarnaast ook toegestaan om af te wijken van deze termijn. Houd er wel rekening mee dat de termijn redelijk moet zijn en dat deze termijn wordt opgenomen in het contract en/of de algemene voorwaarden.


 

Betalingsherinneringen

Indien na afloop van de betalingstermijn de factuur niet is betaald, kun je actie ondernemen. Verstuur in zo’n geval allereerst een herinnering naar de klant of opdrachtgever waarin je een nieuwe termijn stelt om de termijn te betalen. . Deze herinnering wordt ook wel een ’14-dagen brief’ genoemd: en herinnering om binnen 14 dagen alsnog over te gaan tot betaling. Let op: bij een eerste herinnering mogen nog geen wettelijke rente en incassokosten in rekening worden gebracht. Indien betaling na het sturen van een eerste herinnering nog steeds uitblijft, neem dan telefonisch contact op met de klant of opdrachtgever.


Incasseren die handel!

Het liefst wil je deze laatste optie natuurlijk vermijden maar soms ontkom je er niet aan om de hulp van een derde in te schakelen. Wanneer betaling nog steeds uitblijft na herinneren, , kun je een incassobureau inschakelen. Een incassobureau stuurt 1 of meerdere aanmaningen naar de klant of opdrachtgever. Deze aanmaningen moeten binnen een kort termijn zijn betaald. Indien deze aanmaningen niet worden betaald, kan de rechter beslissen over het betalen van de schuld plus alle extra kosten. Door middel van deze beslissing kan je als ondernemer een gerechtsdeurwaarder inschakelen. Een deurwaarder kan uiteindelijk overgaan tot beslaglegging om zo iemand dwingen te betalen.

Heb je openstaande facturen en kun je wel wat juridische hulp gebruiken? Bel ons voor de mogelijkheden 020 2157 465.


Commenti


Hulp nodig?

bottom of page