Do's & don'ts van reclame maken

Warme kibbeling, lekker gezond!’ Lijkt een normale uitdrukking, toch? Echter is niets minder waar. Als verkoper van een dienst of product mag je namelijk niet alles doen en zeggen om je producten of diensten aan te bieden. Waarom dit zo is en hoe je ervoor zorgt dat jouw reclame-uitingen aan alle regels voldoen, leg ik je in dit artikel uit.


Wat valt precies onder reclame?

Onder ‘reclame’ wordt in elk geval verstaan: ‘iedere openbare en/of systematische directe dan wel indirecte aanprijzing van goederen, diensten en/of denkbeelden door een adverteerder of geheel of deels ten behoeve van deze, al dan niet met behulp van derden. Onder reclame wordt mede verstaan het vragen van diensten’.


Kortom: bied jij op jouw website, flyers of sociale media een product of dienst aan? Doe je dit door middel van informatieve teksten die iets zeggen over het uiterlijk, functionaliteit, inhoud, prijs enzovoorts ervan? En probeer je door middel van deze content jouw potentiële klanten te bewegen tot een aankoop? Dan is dit in de meeste gevallen reclame.

Waarom zijn er regels voor het maken van reclame?

In Nederland worden consumenten beschermd tegen ‘de grote, gevaarlijke reclamewereld’ en tegen gewiekste ondernemers zoals jij en ik. Reclame moet mooi juridisch gezegd in overeenstemming zijn met de wet, de waarheid, de goede smaak en het fatsoen. Hoewel de wetgeving over misleidende reclame vooral over het misleiden van consumenten gaat, is het ook niet toegestaan om misleidende reclame voor ondernemers te verstrekken.


Om iedereen in Nederland te kunnen beschermen tegen de reclamewereld, is de Nederlandse Reclamecode opgesteld. In deze code is vastgelegd aan welke regels uitingen van reclame moeten voldoen. De Reclamecode bestaat uit meerdere onderdelen. Zo is er een code voor onder meer alcoholhoudende dranken, reisaanbiedingen, social media en voedingsmiddelen.

Strengere regels voor Voedsel en Waren Voor de categorie Voedsel en Waren gelden strengere regels. Scanderen dat jouw vis ‘lekker gezond’ is, mag bijvoorbeeld alleen als je daarbij specifiek benoemt wélke voedingsstof(fen) ervoor zorgen dat jouw vis gezond is. Hierbij moet je ook een claim gebruiken die voldoet aan de Europese regelgeving. Doe je dit niet? Dan handel je in strijd met de Claimverordening en de Reclame Code.

Wat zijn de don’ts van reclame maken? In de wet is een zwarte lijst opgenomen met reclame-uitingen die in elk geval niet zijn toegestaan.


Een aantal voorbeelden hiervan zijn:

● Je mag geen keurmerk gebruiken terwijl je daarbij niet bent aangesloten;

● Je mag niet beweren dat een derde partij jouw product of dienst aanbeveelt, terwijl dit niet zo is;

● Je mag geen korting aanbieden zonder erbij te vermelden dat daarvoor een minimum aankoopbedrag vereist;

● Je mag geen kortingen hanteren onder het mom van opheffingsuitverkoop terwijl jouw bedrijf gewoon blijft bestaan;

● Je mag geen enorme korting geven op een product als je die niet voldoende op voorraad hebt. Dit wordt ook wel een ‘lokkertje genoemd’;

● Je mag niet doen alsof je jouw klanten een speciaal recht geeft, terwijl zij er eigenlijk gewoon wettelijk gezien recht op hebben.


En promoot je betaald een product of dienst? Dan moet je dit vermelden, zodat het voor jouw klanten duidelijk is dat het om een sponsoring gaat. Daarnaast mag reclame absoluut niet misleidend en/of agressief zijn.

Wanneer is reclame misleidend? Reclame is misleidend wanneer er onjuiste informatie wordt verstrekt met betrekking tot bijvoorbeeld:


● De prijs van een product of dienst;

● De eigenschappen van een product of dienst;

● De we