top of page

Emailmarketing; welke regels gelden er?

x

Emailmarketing: een goedkope manier om de band met je klanten warm te houden en hen te informeren over de laatste nieuwtjes in jouw bedrijf. Aanbiedingen, klanttevredenheidsonderzoeken en de bekende nieuwsbrief. Allemaal per email naar jouw (potentiële) klant. Ben jij al op de hoogte van de regels rondom emailmarketing?


Persoonsgegevens

Een emailadres is een persoonsgegeven en daar hoor je zorgvuldig mee om te gaan. Hoe je dat doet leg je vast in je privacyverklaring. Je mag een persoonsgegeven enkel verwerken voor het doel waarvoor je het hebt gekregen. Een ontvangen emailadres voor het toesturen van een product of factuur, mag dus niet ongevraagd gebruikt worden voor een nieuwsbrief.


Nieuwsbrief

Wanneer mag je een nieuwsbrief sturen? Daar kunnen we kort en bondig over zijn: Als je daar voorafgaand toestemming voor hebt gekregen. De enige uitzondering hierop is om bestaande klanten aanbiedingen te sturen voor jouw eigen producten. En dan alleen als deze voldoende verband houden met eerdere aankopen én bij wie vooraf het recht van verzet hebt geboden.

Toestemming

Pas na een vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting van je klant heb je toestemming gekregen voor het sturen van marketingmails. Hieronder een stappenplan om je op weg te helpen:

1. Laat je klant actief toestemming geven door middel van een leeg aanvinkhokje tijdens het bestelproces of een inschrijfbutton op je website. Voor de duidelijkheid: een vooraf ingevuld hokje is geen actieve handeling.

2. Omschrijf in heldere taal waarvoor je iemands toestemming vraagt.

3. Heb je meerdere doelen? Laat je klant dan voor elk doel apart toestemming geven.

4. Stel inschrijving van de nieuwsbrief niet als voorwaarde om een bestelproces af te ronden.

5. Plaats bij het aanvinkhokje of inschrijfbutton een link naar je privacyverklaring.

6. Zorg dat je de gegeven toestemming op een later moment kunt aantonen.

7. Geef je klant bij elke mail de mogelijkheid om zich gemakkelijk weer uit te schrijven.


Cold acquisition

Iemand ongevraagd een mail sturen met de vraag of zij een nieuwsbrief willen ontvangen mag niet. Een gratis goodie weggeven om nieuwe klanten te werven? Prima, maar ook dan moet je eerst expliciet toestemming hebben voordat je start met nieuwsbrieven sturen.


Uitschrijven

Schrijft je klant zich uit? Verwijder dan ook diens gegevens uit je mailingslijst.


Wees geen spammer

Voorkom dat jouw mails als spam worden beschouwd. Je riskeert een flinke boete op grond van de Telecommunicatiewet of een klacht bij de Reclame Code Commissie.

Comments


Hulp nodig?

bottom of page