top of page

Tracking cookies; toestemming nodig?

Mag je zomaar tracking cookies gebruiken of moet je hier toestemming voor verkregen worden? En als dit nodig is, hoe vraag je dan toestemming voor tracking cookies?

Zoals je in onze vorige blog over een cookieverklaring hebt kunnen lezen, bestaan er naast analytische cookies en functionele ook tracking cookies. Tracking cookies zijn cookies die ingezet worden om internetgedrag van mensen te analyseren. Zoals het eerste woord ‘tracking’ al zegt, is dit type cookie in staat een websitebezoeker te volgen en kan het door middel van het volgen advertenties creëren die gebaseerd zijn op de persoonlijke interesses van een websitebezoeker. Dit is vast iets wat je al eens bent tegengekomen op bijvoorbeeld Facebook. In deze blog gaan we in op de werkwijze van tracking cookies. Mag je zomaar tracking cookies gebruiken of moet je hier toestemming voor verkregen worden? En indien dit nodig is, hoe vraag je dan toestemming voor tracking cookies?


Wet- en regelgeving omtrent tracking cookies

Wanneer je gebruik maakt van tracking cookies, verwerk je persoonsgegevens. Het zal je dan ook niet verbazen dat de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) om de hoek komt kijken wanneer je gebruik maakt van dit type cookies. Naast de AVG moeten de regels van de Telecommunicatiewet (Tw) ook in acht worden genomen. Uit een belangrijke regel die hierin is opgenomen volgt namelijk dat de betrokken gebruiker is voorzien van duidelijke en volledige informatie. De betrokkene moet in ieder geval geïnformeerd zijn over de doeleinden waarvoor de informatie wordt gebruikt en daarvoor moet een gebruiker ook toestemming voor hebben verleend. Kortom: voordat je tracking cookies rechtmatig mag gebruiken, moet een betrokkene hier toestemming voor hebben gegeven. Als je denkt dat je nu alles weet om te kunnen werken met tracking cookies, dan heb je het mis. Er zijn namelijk nog een aantal andere belangrijke punten waar aandacht aan besteed moet worden.


Een cookiewall versus een cookiebanner

Een cookiewall is een pop-up op een bepaalde website. Deze pop-up vraagt bezoekers van een website om het gebruik van cookies te accepteren voordat je als bezoeker toegang krijgt tot een website. Indien een bezoeker niet akkoord zou gaan met het gebruik van cookies, wordt de website (gedeeltelijk) afgeschermd voor deze bezoeker. Uit de AVG volgt dat het gebruik van een cookiewall niet is toegestaan. Omdat je bezoekers van een website niet de toegang tot een website mag weigeren, indien geen akkoord wordt gegeven. Daarnaast bestaat er ook een cookiebanner. Een cookiebanner is eigenlijk het tegenovergestelde van een cookiewall. Een cookiebanner stelt de bezoekers namelijk in de gelegenheid om wel of niet akkoord te gaan met het gebruik van cookies en geeft de bezoekers ook de mogelijkheid om te kiezen in hoeverre cookies worden gebruikt. Indien een bezoeker niet akkoord gaat met het gebruik van cookies zal een cookiebanner (in tegenstelling tot een cookiewall) alsnog toegang geven tot een website.


Toestemming vragen: hoe doe je dat?

Toestemming voor het gebruik van tracking cookies wordt verkregen door een betrokkene vooraf in de gelegenheid te stellen het gebruik van dit type cookies te accepteren of te weigeren. Wanneer een betrokkene dit accepteert, kan er gebruik worden gemaakt zonder dat je mogelijk wet- en regelgeving schendt. Houd er wel rekening mee dat je een toelichting geeft wat dit type cookie doet voordat de betrokkene akkoord gaat. Zoals hierboven te lezen is, staat er namelijk expliciet in de wet dat een betrokkene voorzien moet zijn van duidelijke en volledige informatie en specifiek moet zijn geïnformeerd over de doeleinden waarvoor de informatie wordt gebruikt. Daarnaast is het ook belangrijk dat een betrokkene in de gelegenheid wordt gesteld om het gebruik van tracking cookies te weigeren. Anders zou je namelijk direct wet- en regelgeving overschrijden. Het gaat hier specifiek om de volgende situatie: indien een bezoeker de cookies niet accepteert, maar ook niet weigert, dit niet automatisch betekent dat de website de keuze voor een betrokkene mag maken. Wanneer dit het geval is, moet ervan worden uitgegaan dat een betrokkene niet akkoord gaat en dit betekent dat er dus ook geen gebruik mag worden gemaakt van tracking cookies.

Toestemming voor het gebruik van tracking cookies is dus een absolute must. Biedt bezoekers de mogelijkheid om kennis te nemen van het gebruik van cookies. Waarom wordt er gebruik van gemaakt? En wat is het doel van het gebruik van tracking cookies? Duidelijke en volledige informatie is niet alleen een wettelijk vereiste maar ook een vereiste van bezoekers van een website!
Opmerkingen


Hulp nodig?

bottom of page