top of page

Wanneer gebruik je een Geheimhoudingsverklaring?Met veel tijd, liefde en energie heb jij jouw dienst of product op de markt gebracht. Wie weet loopt jouw bedrijf zo goed dat je het team wilt uitbreiden. Of zie je de mogelijkheid om je onderneming met dikke winst te verkopen en vervroegd met pensioen naar de Bahama’s te kunnen. Stuk voor stuk allemaal goede berichten. Wat jouw situatie ook is, zodra je vertrouwelijk informatie gaat delen met een ander persoon of bedrijf, wil je een geheimhoudingsverklaring hebben.

Geheimhoudingsverklaring

Ook wel een non-disclosure agreement (NDA) genoemd, is een overeenkomst waarin jij met één of meerdere partijen afspreekt dat gevoelige (bedrijfs)informatie niet gedeeld of openbaar gemaakt mag worden. De geheimhoudingsverklaring kan ook in de vorm van een clausule opgenomen worden in een ander juridisch document, bijvoorbeeld in een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst tot opdracht. Een geheimhoudingsverklaring is niet verplicht. Maar gezien je bedrijfsvoering die er vanaf hangt, wel cruciaal.

Vertrouwelijke informatie

Vertrouwelijke informatie is een ruim begrip en heeft betrekking op gevoelige zaken die de ander nog niet kent en niet algemeen bekend zijn. Deze informatie geeft een kijkje in de keuken van jouw onderneming, hetgeen wat jou uniek maakt en jouw je concurrentiepositie geeft. Maar ook ideeën, uitvindingen en andere intellectuele eigendommen vallen onder dit begrip en wil je daarom beschermen.

Veel voorkomende situaties

Een geheimhoudingsverklaring is essentieel bij:

- Een mogelijke bedrijfsovername;

- Het delen van informatie met een investeerder of samenwerkingspartner;

- Het inhuren van een opdrachtnemer, zoals een freelancer;

- Een nieuwe medewerker aannemen.


Inhoud van de geheimhoudingsverklaring

Welke afspraken opgenomen worden in de verklaring is afhankelijk van het soort informatie dat je wilt beschermen en de partij(en) met wie je in zee gaat. Denk hierbij aan:

- welke informatie geheim dient te blijven;

- hoe de informatie wel gebruikt mag worden;

- voor welke periode de geheimhouding geldt, en niet onbelangrijk;

- de sanctie die geldt bij het niet nakomen van deze afspraken.

Uiteraard moet de verklaring door alle partijen ondertekend worden vóórdat de informatie gedeeld wordt.

Hoe pak ik dit aan?

Het opstellen van een goede geheimhoudingsverklaring is maatwerk. Ons advies is daarom dat je je laat bijstaan door een jurist. Hiervoor kun je bij The Legal Project terecht.

Heb je nog vragen? Of wil je een geheimhoudingsverklaring laten opstellen? Neem vooral contact met ons op via 020 2157 465 of boek een Online Advies hieronder.

Comments


Hulp nodig?

bottom of page