top of page

Welke stappen kun je nemen bij een inbreuk op auteursrecht?

Je ziet dat iemand jouw teksten heeft gebruikt zonder toestemming. Of een klant gebruikt jouw foto’s op een andere manier dan tussen jullie is afgesproken. What to do? Auteursrecht Auteursrecht is het recht van de maker (jij dus als tekstschrijver, fotograaf, (web)designer etc) om over je eigen werk bepalen hoe, door wie, waar en wanneer jouw werk openbaar gemaakt wordt en verveelvoudigd. Wanneer hier geen rekening mee gehouden wordt en jouw werk openbaar gemaakt wordt, zonder dat je hier toestemming of een licentie voor hebt afgegeven, is er sprake van inbreuk op jouw auteursrecht. Wat je kunt doen in geval van een inbreuk op auteursrecht, vind je hieronder.

Stap 1. Verzamel bewijs

Inkoppertje natuurlijk maar indien er inbreuk is gemaakt op jouw auteursrecht, is het allereerst belangrijk om dat aan te kunnen tonen met bewijs. Bijvoorbeeld door een screenshot te maken van de webpagina waarop jouw foto is gebruikt. Het is daarnaast van belang dat je op deze screenshot ook de URL van de website én datum duidelijk in beeld hebt. Ook een foto met je telefoon kan. Wat ik zelf vaak doe, is een aantal keer achter elkaar deze bewijsstukken maken zodat ook duidelijk is dat de inbreuk al langere tijd gaande is.


Stap 2. Stel vast wat je schade is

Bij een inbreuk op auteursrecht kan in principe alleen een vergoeding van de schade worden gevorderd. Vaak wordt de prijs voor het afgeven van de licentie als schade gezien. In het geval je schadevergoeding wilt is het van belang dat je kunt motiveren waarom er sprake van schade is en hoe hoog deze schade is. Houd er echter rekening mee dat een vordering tot schadevergoeding redelijk moet zijn.


Stap 3. Bepaal je strategie

Bepaal daarnaast wat je wilt bereiken én hoe je de inbreuk wilt oplossen. Wil je dat de inbreuk stopt en dat jouw werk verwijderd wordt van bijvoorbeeld een webpagina? Wil je ook schadevergoeding vorderen of kies je ervoor om aan te bieden dat jouw werk gebruikt mag blijven worden indien er een licentie voor wordt afgegeven? Strategie is alles.


Stap 4. Stel een sommatiebrief op

Als je de voorgaande stappen doorlopen hebt, kun je beginnen met het opstellen van een sommatiebrief. Dit is een soort aanmaning waarin je iemand vraagt over te gaan tot een bepaalde handeling. In het geval van inbreuk op auteursrecht, zal zo’n handeling kunnen zijn iemand te verzoeken te stoppen met inbreuk te maken. Neem in de sommatiebrief in ieder geval de volgende punten op:

- een bewijs van inbreuk door bijvoorbeeld een screenshot of foto;

- dat je geen toestemming hebt gegeven voor het (anders) gebruiken van jouw werk (bijvoorbeeld met een kopie van je Algemene Voorwaarden of licentieovereenkomst);

- een voorstel tot schikking met licentievergoeding;

- een te betalen schadevergoeding voor de inbreuk.

Ook niet geheel onbelangrijk; geef aan per wanneer de inbreuk moet stoppen en dat per dag dat de inbreuk door blijft gaan er eveneens een bedrag aan schadevergoeding zal worden gerekend.


Stap 5 Onderhandel met je wederpartij

In sommige gevallen zal je wederpartij direct geneigd zijn om mee te werken omdat zij zich van geen kwaad bewust zijn. Wanneer iemand zich niets aantrekt van de sommatiebrief, neem dan vooral even contact met ons op om te kijken hoe we je verder kunnen helpen.


Voorkom inbreuken en bescherm je werk

En last but not least. Hoe voorkom je een inbreuk? Uit de praktijk blijkt dat het lastig is om te voorkomen dat jouw auteursrechten geschonden worden. Toch is er een aantal opties die jij als ondernemer kunt nemen om de kans op inbreuk op auteursrechten te verkleinen:

- op de website plaatsen van een melding waarin je aangeeft dat het werk niet zonder licentie mag worden overgenomen. Dit wordt ook wel een copyright notice genoemd.

- Indien je met foto’s werkt kun je er daarnaast voor kiezen om een watermerk over de foto’s te plaatsen zodat wordt gezien dat deze foto’s door jou gemaakt zijn.

- In je Algemene Voorwaarden (of offerte) heel duidelijk een licentie opnemen waarin staat wat er wel én niet met het werk (bijvoorbeeld de foto of tekst) gedaan mag worden.


Heb je te maken met een inbreuk en wil je weten wat we in jouw geval kunnen doen? Of wil je een sommatiebrief versturen? Neem vooral contact met ons op via 020 2157 465 of boek een Online Advies hieronder.

留言


Hulp nodig?

bottom of page