top of page

Algemene voorwaarden; Battle of the wat?


Met behulp van The Legal Project beschik je nu over een pareltje van Algemene Voorwaarden. En als een goede ondernemer stel je deze vóór of tijdens het sluiten van elke overeenkomst ter hand. Maar nu zwaait de wederpartij ook met zijn Algemene Voorwaarden. Een situatie die we “the battle of the forms” noemen. Hoe nu verder?

Wat zegt de wet

Gelukkig geeft de wet hier uitsluitsel over, al wordt het zeer cryptisch omschreven 😉 In gewonemensentaal komt het op het volgende neer. De Algemene Voorwaarden van degene die er als eerst naar verwijst zijn van toepassing, tenzij de ander duidelijk aangeeft hiermee niet akkoord te gaan.

Battle of the forms

In de Algemene Voorwaarden die The Legal Project opstelt, wordt standaard een regel opgenomen dat de voorwaarden van de ander niet van toepassing zijn. Kom je in een situatie dat jouw potentiële klant of leverancier eerder naar zijn of haar voorwaarden verwijst dan jij? En ben je het hier niet mee eens? Maak dan ‘onverwijld bezwaar’.

Hoe pak je dit aan

Dit doe je door direct, duidelijk en schriftelijk te vermelden dat de overeenkomst pas tot stand komt als jouw voorwaarden van toepassing zijn. Een email wordt hierbij ook gezien als schriftelijk. Daarbij is timing cruciaal. Geef je bezwaar aan vóór of tijdens het sluiten van de overeenkomst. Achteraf wordt het een lastig verhaal.

Good luck soldier! Heb je extra strijdkracht nodig in the battle? Neem vooral contact met ons op via 020 2157 465 of boek een Online Advies hieronder.

Comentários


Hulp nodig?

bottom of page