top of page

uitzonderingen op het herroepingsrecht

Zoals in de blog over het herroepingsrecht te lezen is, kun je als ondernemer een aantal zaken uitsluiten van het herroepingsrecht. 9 van die uitzonderingen vind je hieronder:

1. Maatwerk Wanneer een product specifiek wordt gemaakt aan de hand van instructies van de consument kan de koop niet herroepen worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een fotoboek. Ook het personaliseren van producten, wordt gezien als maatwerk. Echter, een stoel die in verschillende kleuren of texturen geleverd kan worden, uit te zoeken via de webshop, valt niet onder maatwerk. Producten die speciaal voor een klant besteld worden, zijn ook geen maatwerk. De producten zijn namelijk niet in opdracht en conform de specifieke wensen van de klant gemaakt.

2. Beperkte houdbaarheid Producten met een beperkte houdbaarheid mogen eveneens worden uitgezonderd van herroeping. Let hierbij wel op dat deze houdbaarheid ook daadwerkelijk beperkt moet zijn. Vleeswaren kunnen hier een voorbeeld van zijn. Bloemen ook. Maar een fles frisdrank dan weer niet.

3. Producten die vanuit hygiënisch oogpunt niet kunnen worden teruggestuurd Het retouren van bijvoorbeeld badkleding, ondergoed en make-up vallen hieronder. Vanwege hygiënische of gezondheidsrisico’s mogen deze producten worden uitgesloten van herroeping. Mits de sealing of verzegeling verbroken is. Indien deze verzegeling niet is gebroken, is retourneren in sommige gevallen wel toegestaan. Wat overigens onder hygiëne producten kan worden verstaan, is overigens nog niet door de wet of rechter bepaald.

4. Producten die vermengd zijn met een ander product Indien een product zich vermengd met een ander product is het terugdraaien hiervan vrijwel onmogelijk geworden en kan er ook geen beroep meer op het herroepingsrecht worden gedaan. Bijvoorbeeld aarde of zand.

5. Audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur

Ook hier geldt dat deze producten net als hygiëne producten met een beroep op het herroepingsrecht geretourneerd kunnen worden zolang de sealing of verzegeling nog intact is. 6. Kranten en tijdschriften

Het gaat hier specifiek om losse kranten en tijdschriften. Zou best gek zijn als je deze na het lezen weer netjes terug kunt sturen. In het geval dat je een abonnement op een krant of tijdschrift hebt afgesloten, is het herroepingsrecht echter weer wél van toepassing. 7. Diensten die geleverd zijn onder bepaalde omstandigheden Bijvoorbeeld het geven van eenmalig advies. Indien het advies is gegeven, kan dit niet meer worden teruggegeven. In zo een geval is het van belang dat de consument toestemming geeft voor het direct leveren van een product en hierdoor dus afstand doet van het herroepingsrecht.


8. Zaken die gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt Wanneer een verkoper afhankelijk is van de waarde van het product of de zaak op het moment van de verkoop en hier geen invloed op heeft. Bijvoorbeeld goud en wellicht ook wel Bitcoin.

9. Producten gekocht op een openbare veiling of faillissementsveiling De uitzondering geldt alleen als het een geautomatiseerde veiling is en consument niet aanwezig is. Bij een veiling waar een consument fysiek aanwezig kan zijn, geldt het herroepingsrecht niet. Een consument heeft dan gewoon een product kunnen beoordelen. Overigens, wanneer je de klant niet informeert over de uitzonderingen op het herroepingsrecht, levert dit je geen verlenging van de herroepingstermijn op. Dit gebeurt alleen als je de consument niet informeert over rechten, niet wanneer je niet informeert over 'geen recht'.


Heerlijk he, dat recht? Wil je meer weten of heb je vragen, neem contact met ons op via 020 2157 465 of boek een Online Advies hieronder.
Comments


Hulp nodig?

bottom of page